Our offer RODO

RODO

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.

1. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Surya – fizjoterapia naturalnie, ul. Szałasowa 2, 05- 410 Józefów lub email: gabinetsurya@gmail.com

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na potrzeby świadczenia usługi.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na potrzeby realizacji usług z zakresu rehabilitacji i odnowy biologicznej oraz informacyjnych (powiadomienie o zaplanowanym zabiegu poprzez sms ).

 5. Administrator danych osobowych przetwarza pozyskane dane osobowe w celach:

•                zawarcia umowy – w odniesieniu do osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie;

•                wykonania zawartej umowy – w odniesieniu do osób, z którymi administrator danych osobowych zawarł umowę;

•                prowadzenia korespondencji i utrzymywania kontaktu w zakresie wykonywanych usług.

•                informacyjnych ((powiadomienie o zaplanowanym zabiegu poprzez sms ) oraz informacja o usługach realizowanych przez gabinet w odpowiedzi na pytanie zadane przez klienta drogą mailową.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

•                żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

•                żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

•                żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

•                żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

•                wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

•                przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

•                wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 Z powyższych praw można skorzystać poprzez:

•                kontakt e-mailowy pod adresem: gabinetsurya@gmail.com

•                kontakt osobisty w siedzibie firmy:  Surya – fizjoterapia naturalnie, ul. Szałasowa 2, 05-410 Józefów

6. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

Pozdrawiam,

Surya- fizjoterapia naturalnie

Administratorem zbioru, w którym znajduje się Państwa adres e-mail jest: Surya – fizjoterapia naturalnie, ul. Szałasowa 2, 05-410 Józefów , NIP: 864-137-93-74

Czytaj także

Opinie

Dodaj opinię!

Umów się na wizytę

Napisz

Zadzwoń

Rejestruj on-line


Opinie o Surya - fizjoterapia naturalnie

Kontakt

Gabinet Surya
ul. Szałasowa, 2 05-410 Józefów

Pokaż na mapie